მოძებნეთ სასურველი პროდუქცია
1

ოქსიკლოზანიდი 3000

 DAVATI - საქართველო

თითოეული ბოლუსი შეიცავს  3000 მგ ოქსიკლოზანიდს

ჩვენებები:
 
პრეპარატი განკუთვნილია მსხ. რქ. პირუტყვის სადეჰელმინთიზაციოდ  შემდეგი დაავადებების დროს: ფასციოლოზი, პარამფისტომატოზი, ეზოფაგოსტომოზი, მონეზიოზი, დიქტიოკაულოზი და სხვა ჰელმინთებისას.

დოზირება:
ოქსიკლოზანიდი 3000 მიიღება პერორალურად მსხ. რქ. პირუტყვი:...............1 ბოლუსი 350კგ ცოცხალ წონაზე.
პარამფისტომატოზის დროს:.................1 ბოლუსი 200კგ ცოცხალ წონაზე.

უკუჩვენება:
არ არის რეკომენდებული პრეპარატის გამოყენება მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში მაკეობის პირველ მესამედში.

ინახება: მშრალ გრილ ადგილას.