დავით შალამბერიძე


კუჭ-ნაწლავის ინფექციური დაავადებები გამოწვეული ბაქტერიებით ფართოდაა გავრცელებული მეღორეობის და მეფრინველეობის საწარმოებში. ბაქტერიული დაავადებების სამკურნალოდ ხშირად წარმატებით გამოიყენება ანტიბიოტიკები. მათ შორის მნიშვნელოვანია ოქსიტეტრაციკლინი, რომელიც გამოიყენება როგორც სუფთა სახით (99%) ასევე სხვა და სხვა პრეპარატებთან ნარევში.

ფირმა „დავათში“ აითვისეს ოქსიტეტრაციკლინის წარმოება. ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა შეგვესწავლა პრეპარატის სამკურნალო პროფილაქტიკური თვისებები ღორის და ფრინველის კუჭ-ნაწლავის დროს. ლაბორატორიული და საწარმოო პირობებში ჩატარებული ცდების საფუძველზე დადგინდა, რომ პრეპარატმა ოქსიტეტრაციკლინმა გამოავლინა მაღალი სამკურნალო ეფექტი ფრინველის და გოჭების ეშერიხოზის დროს, მაშინ როდესაც სამკურნალო ეფექტი გოჭების სალმონელოზის დროს აღმოჩნდა შედარებით დაბალი.